Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δίας Ιχθ/γειες: Πτώση 32% στα κέρδη εξαμήνου

Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Δίας Ιχθ/γειες στο α' εξάμηνο, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το προγούμενο έτος.

Δίας Ιχθ/γειες: Πτώση 32% στα κέρδη εξαμήνου
Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Δίας Ιχθ/γειες στο α' εξάμηνο, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο το προγούμενο έτος, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 32,3%.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 53,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάμηνο με αποτέλεσμα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 16% . Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις βιολογικών στοιχείων κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 38% απόρροια της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης του Ομίλου από την πλήρη ομογενοποίηση των τελευταίων εξαγορών.

Στο ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,68 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2008 σαφώς επηρεασμένα από την χαμηλή τιμή της τσιπούρας για το μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου. Η αυστηρή διαχείριση των μονάδων κόστους και η μείωση των τιμών κάποιων βασικών πρώτων υλών οδήγησαν στην διατήρηση του EBITDA margin σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που κατεγράφησαν για όλο το 2008.

Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω και λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων, τα ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 28,95%.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2009 συμπεριλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά η εταιρεία ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.E.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 42,4 εκατ. ευρώ έναντι 32,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάμηνο με αποτέλεσμα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 31,67%.

Τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5.6 εκατ. Ευρώ στο φετινό εξάμηνο, έναντι 8.2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.
Τέλος τα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ ενώ τα Κέρδη μετά φόρων (ΚΜΦ) στα 1,8 εκατ. Ευρώ.

Παρά τις δυσκολίες που συνεχίζονται από το παγκόσμια δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος καταφέρνει να αυξήσει σημαντικά τους όγκους πωλήσεων του, να βελτιώσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του και τις ταμειακές του ροές και να διατηρήσει ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Παράλληλα, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την συνεχή συγκέντρωση του κλάδου, με το πρόσφατο παράδειγμα απόκτησης σημαντικού ποσοστού στην 8η μεγαλύτερη εταιρεία αυτού (επένδυση ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ) με σκοπό την βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής. Οι κινήσεις αυτές τον κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις μεταξύ των παραγωγών Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς.

Παράλληλα, προβλέποντας έγκαιρα ότι σημαντικό ρόλο στην πορεία του κλάδου πανευρωπαϊκά θα παίξει η προμήθεια ιχθυοτροφών, προέβει στις αρχές Ιουλίου στην σύναψη στρατηγικής συμφωνίας/συμμαχίας με τον πολυεθνικό Όμιλο ΒΙΟΜΑR αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Η προαναφερόμενη συγκέντρωση που συνεχίζει να συντελείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις 2 ανταγωνίστριες χώρες παραγωγούς, Τουρκία και Ισπανία, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βάσει στοιχείων μείωση της παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησαν τους τελευταίους μήνες σε σημαντική αύξηση της τιμής της τσιπούρας.
 
Τις τελευταίες εβδομάδες, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης των ιχθύων τους καλοκαιρινούς μήνες και ωρίμανσης της παραγωγής, παρατηρείται πάλι μία πίεση στην τιμή της τσιπούρας (ηπιότερη όμως από οτι τα προηγούμενα χρόνια την αντίστοιχη περίοδο). Το ανωτέρω συνοδεύεται συγκυριακά και από μία αύξηση της τιμής των ιχθυαλεύρων, σημαντικής πρώτης ύλης για την παραγωγή ιχθυοτροφών. Τούτο ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες στην εξεύρεση ιχθυοτροφών από τους μικρότερους παραγωγούς.

Το συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι τηρουμένων των αναλογιών, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις που πολύ σύντομα η λίγο αργότερα αναμένεται να οδηγήσουν στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου. Ο Όμιλος εταιριών ΔΙΑΣ έχει ισχυροποιήσει την θέση του σημαντικά και με τις πρόσφατες κινήσεις είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί πρώτος την κατάσταση που δείχνει ότι διαμορφώνεται διεθνώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v