Ευρωσύμβουλοι:Η ICTV Hellas στο Χ. Αξιών Λονδίνου

Η Ευρωσύμβουλοι γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρίας ChoiceXS PLC. με έδρα το Λονδίνο, η οποία κατέχει το 100% της ICTV Hellas. Η τελευταία υπέβαλε αίτηση προς το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου.

Ευρωσύμβουλοι:Η ICTV Hellas στο Χ. Αξιών Λονδίνου
Η Ευρωσύμβουλοι γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρίας ChoiceXS PLC. με έδρα το Λονδίνο, η οποία κατέχει το 100% της ICTV Hellas. Η τελευταία υπέβαλε αίτηση προς το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου.

Ειδικότερα, η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει τις πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο ICTV HELLAS S.A., η οποία είναι εγκατεστημένη στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης i4g στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στις νέες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της εταιρίας με την επωνυμία ChoiceXS PLC. με έδρα το Λονδίνο, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της ICTV HELLAS S.A. και είναι ο μοναδικός μέτοχος αυτής.

Η συμμετοχή της Ευρωσύμβουλοι στην ως άνω εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 73,64% και σε κεφάλαιο 1.178.240 λιρών Αγγλίας. Η ως άνω εταιρία υπέβαλε με σύμβουλο εισαγωγής την Axiom Capital Ltd. αίτηση συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο, απευθυνόμενη προς το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και συγκεκριμένα στην αγορά PLUS, για την εισαγωγή στην ως άνω χρηματιστηριακή αγορά.

Το αναμενόμενο χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωση και αξιολόγηση του αιτήματος εισόδου στην αγορά PLUS υπολογίζεται από δύο έως τρεις εβδομάδες. 

Όπως επισημαίνεται, η ICTV Hellas Α.Ε. έχει αναπτύξει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαδραστικής τηλεόρασης και IPTV ChoiceXS έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρίες διάθεσης δικαιωμάτων οπτικοακουστικού και τηλεοπτικού υλικού καθώς και τους πλεόν καταξιωμένους παρόχους τεχνολογικού εξοπλισμού στον κόσμο.

Η πλατφόρμα ChoiceXS καλύπτει τις ανάγκες διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενημέρωσης τόσο στην ξενοδοχειακή αγορά όσο και στις αγορές των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στην εγκατάσταση της πλατφόρμας IPTV σε "έξυπνους" οικισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2009 η εταιρία ενίσχυσε τη θέση της με σημαντικές συνεργασίες και με νέους πελάτες στην Ελλάδα (σύντομα υπογράφεται συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη μεγαλύτερη επιχείρηση πληροφοριακών συστημάτων για ξενοδοχεία) και έργα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ICTV Hellas ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία πιλοτικό πρόγραμμα στην Καραϊβική σε συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών της ευρύτερης περιοχής της Λατινικής Αμερικής, με στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος IPTV στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v