Μοτοδυναμική: Με 100% στην εταιρία Μοτοδίκτυο

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταβίβασης του 49% της ήδη κατά 51% θυγατρικής με την επωνυμία Μοτοδίκτυο στην Μοτοδυναμική, η οποία απλέον κατέχει το 100%.

Μοτοδυναμική: Με 100% στην εταιρία Μοτοδίκτυο
Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταβίβασης του 49% της ήδη κατά 51% θυγατρικής με την επωνυμία Μοτοδίκτυο στην Μοτοδυναμική, η οποία απλέον κατέχει το 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v