Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Είσοδος της Αλφα Γκρίσιν στην αγορά της Ουκρανίας

Η Αλφα Γκρίσιν γνωστοποιεί την συμμετοχή της, στην ίδρυση νέας εταιρείας, με επωνυμία ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LTD, με έδρα το Κίεβο της Ουκρανίας.

Είσοδος της Αλφα Γκρίσιν στην αγορά της Ουκρανίας
Η Αλφα Γκρισιν γνωστοποιεί την συμμετοχή της, στην ίδρυση νέας εταιρείας, με επωνυμία ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LTD, με έδρα το Κίεβο της Ουκρανίας.

Η νέα θυγατρική εταιρεία ALPHA GRISSIN INFOTECH UKRAINE LTD θα δραστηριοποιείται στον τομέα του Business Critical Continuity (Υποστήριξη Κρίσιμων Εφαρμογών) και σκοπό έχει την επέκταση αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου Αλφα Γκρισιν και στην αγορά της Ουκρανίας.

Η Αλφα Γκρισιν ΑΕ θα συμμετέχει κατά 50% στη νέα εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της, ALPHA GRISSIN INFOTECH Ltd (Λευκωσία, Κύπρος). Κατά, το υπόλοιπο, 50% θα συμμετέχει ομάδα Ουκρανών επιχειρηματιών. Το αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 120.000 ουκρανικές γρίβνες (UAH) (περίπου 11.000,00 ευρώ).

Σημειώνεται ότι, η Αλφα Γκρισιν δραστηριοποιείται στον τομέα του Business Critical Continuity τα τελευταία 25 χρόνια, κατέχοντας σήμερα ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά, ενώ διαθέτει πλήρη σειρά συστημάτων αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS), συστημάτων ελέγχου περιβάλλοντος απολύτου ακριβείας (HPAC), ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες), καθώς και άλλων εξειδικευμένων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, την τελευταία 5-ετία, για επέκταση σε νέα προϊόντα και νέες αγορές και έχοντας ήδη εδραιώσει την παρουσία της στη Σόφια Βουλγαρίας με την λειτουργία, από το 2004, της κατά 99,99% θυγατρικής της ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στο εξωτερικό, με την είσοδο της σε μια αγορά με σημαντική μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης, όπως αυτή της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, ο όμιλος Αλφα Γκρισιν, πιστός στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων που παρέχει, προχωρεί με προσεκτικά βήματα στην επέκταση του σε αγορές, με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v