Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Εκτακτη εισφορά 30 χιλ. € για όμιλο

Η Audiovisual ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων για το 2010, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές του Ομίλου.

Audiovisual: Εκτακτη εισφορά 30 χιλ. € για όμιλο
Η εταιρία Audiovisual ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2010, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

Για την εταιρία δεν προκύπτει ποσό καταβολής έκτακτης εισφοράς, λόγω της ύπαρξης ζημιών κατά την διαχειριστική χρήση 2009.

Σημειώνεται, ότι το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v