Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Από 3/8 η διαπραγμάτευση νέων μετοχών

Από την Τρίτη, 3 Αυγούστου 2004 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 379.896 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Medicon, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,51 ευρώ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Medicon: Από 3/8 η διαπραγμάτευση νέων μετοχών
Από την Τρίτη, 3 Αυγούστου 2004 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 379.896 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Medicon, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,51 ευρώ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Medicon, δικαιούχοι των νέων μετοχών της εταιρίας θα είναι οι μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών της 27ης Ιουλίου 2004.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, από την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2004, οι μετοχές της εταιρίας Medicon θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Υπενθυμίζεται, ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που συνήλθε την 30/6/2004, αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 573.642,96 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο ΜΚ ισόποσου ποσού αποθεματικού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31/12/2003 ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και την έκδοση 379.896 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,51 ευρώ, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των 6.310.072,56 ευρώ, διαιρούμενο 4.178.856 ευρώ κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,51 ευρώ.

Στη συνεδρίαση του στις 22/07/2004 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών ενημερώθηκε για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v