Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Πτώση 13,6% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Στα 3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Centric Πολυμέσα στο α' εξάμηνο έναντι 3,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας πτώση 13,6%.

Centric: Πτώση 13,6% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου
Στα 3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Centric Πολυμέσα στο α' εξάμηνο έναντι 3,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας πτώση 13,6%.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ 362,9 εκατ. έναντι ευρώ 382,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση κατά 5,2%. Η μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στη μείωση της δραστηριότητας που αφορά στην κατηγορία του casino ενώ αντίθετα οι λοιπές κατηγορίες και κυρίως αυτή του αθλητικού στοιχηματισμού εμφανίζονται ενισχυμένες.

Κερδοφορία:

Το μικτό κέρδος του ομίλου αυξήθηκε οριακά κατά 1,8% παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκε σε ευρώ 8,7 εκατ. έναντι ευρώ 8,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται τη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,39% έναντι 2,22% πέρυσι.

Η αύξηση του περιθωρίου αποδίδεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή της κατηγορίας του αθλητικού στοιχηματισμού στη σύνθεση του κύκλου εργασιών καθώς και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατηγορία απολαμβάνει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτή της κατηγορίας του casino.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,1 εκατ. έναντι ευρώ 5,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 8,4% γεγονός το οποίο οφείλεται στη μικρή αύξηση του κόστους προώθησης και υποστήριξης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου.

Επίσης το περιθώριο EBITDA υποχώρησε οριακά στο 1,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 1,5% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ομοίως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) υποχώρησαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4,9 εκατ. έναντι ευρώ 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ευρώ 4,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι ευρώ 5,0 εκατ. αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα ευρώ 3,0 εκατ. έναντι ευρώ 3,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Κεφαλαιακή διάρθρωση:

Αύξηση κατά 13,6% καταγράφουν τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30η/06/2010 τα οποία ανήλθαν στα ευρώ 24,5 εκατ. έναντι ευρώ 21,6 εκατ. την 31η/12/2009, ενισχυμένα από την κερδοφορία και τα αυξημένα αποτελέσματα εις νέον του ομίλου. Κατά συνέπεια ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ ίδια κεφάλαια) του ομίλου διαμορφώθηκε στο 1,32 την 30η/06/2010 έναντι 1,53 την 31η/12/2009.

Στόχοι και προοπτικές:

Στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία ενίσχυσε τα μικτά κέρδη της ενώ διατήρησε τα περιθώρια κερδοφορίας παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες απόρροια της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης.

Πάγια τακτική του Ομίλου Centric είναι η ενίσχυση της δραστηριότητας με γνώμονα την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στο online entertainment και την επέκταση με νέους διαδικτυακούς τόπους σε επιπλέον γλώσσες της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό εκίνησε τη δραστηριοποίηση στην Αλβανική ενώ έχει δρομολογηθεί και η δραστηριοποίηση στη Σλοβακική γλώσσα για την επόμενη περίοδο.

Η Centric κρίνει θετική την νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας για την ρύθμιση της αγοράς των παιγνίων και παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που συντελούνται στον κλάδο στην Ελλάδα εν όψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Επιπλέον δηλώνει ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα καταθέσει τις απόψεις της για τη ρύθμιση της εν λόγω αγοράς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v