Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Νέο έργο στη Σερβία, ύψους 1,8 εκ.

Με ημερομηνία έναρξης την 15η Σεπτεμβρίου 2010, ξεκινάει η υλοποίηση ενός ακόμη διεθνούς έργου της Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την κατακύρωσή του από την ΕΈ και την Αντιπροσωπεία της στη Σερβία, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Ευρωσύμβουλοι: Νέο έργο στη Σερβία, ύψους 1,8 εκ.
Με ημερομηνία έναρξης την 15η Σεπτεμβρίου 2010, ξεκινάει η υλοποίηση ενός ακόμη διεθνούς έργου της Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την κατακύρωσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα την Αντιπροσωπεία της στη Σερβία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο προϋπολογισμού 1,8 εκ.€ και χρονικής διάρκειας 2 ετών, αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας, στο πλαίσιο του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας 2007-2013 (IPA).

Η Σερβία, ως χώρα εν δυνάμει υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ, έχει την υποχρέωση καθιέρωσης ενός συστήματος αποκεντρωμένης υλοποίησης (Decentralised Implementation System, DIS) για τη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων.

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας στη χώρα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα επιτρέψει στις σερβικές αρχές να δημιουργήσουν δομές και μηχανισμούς δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να διαχειρίζονται ορθά και αποτελεσματικά την υλοποίηση έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., θα παρέχει τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση θεσμικής ικανότητας στους τομείς των συστημάτων, του προσωπικού, της μεθοδολογίας εσωτερικών ελέγχων, της δημοσιονομικής ευθύνης, των λογιστικών ελέγχων και της ανάθεσης των συμβάσεων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει όχι μόνο την απαραίτητη διαπίστευση στους κρατικούς σερβικούς φορείς αλλά και του συνολικού συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων στις συνιστώσες της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v