Ευρωσύμβουλοι: Στις 293.000 οι ίδιες μετοχές

Σε 293.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Proton Bank των 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,38 ευρώ, αξίας 50.700,00 ευρώ, στις 4/11/2010.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 293.000 οι ίδιες μετοχές
Σε 293.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Proton Bank των 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,38 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 50.700,00 ευρώ, στις 4/11/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v