Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual: Απορροφά την εταιρία Ster Cinemas

Η εταιρία Audio Visual ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. ενέκρινε το από 04.11.2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία STER CINEMAS.

Audio Visual: Απορροφά την εταιρία Ster Cinemas
Η εταιρία Audio Visual ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. ενέκρινε το από 04.11.2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία STER CINEMAS.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε βάσει της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Νομαρχίας Αθηνών στις 17.11.2010 και 19.11.2010 αντίστοιχα, ανακοίνωση δε της εν λόγω καταχώρησης εστάλη οίκοθεν προς δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v