Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα €3,6 εκ.τα κέρδη 2010

Στα 3,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2010 έναντι κερδών 4 εκατ. το 2009, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα €3,6 εκ.τα κέρδη 2010
Στα 3,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά της Alpha Αστικά Ακίνητα το 2010 έναντι κερδών 4 εκατ. το 2009, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 12,5 εκατ. ευρώ όσο και κατά την προηγούμενη χρήση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.

Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 θα δημοσιευθούν την 3η Μαρτίου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v