Σαραντόπουλος: Υποχώρηση 3,01% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 3,01% στον όμιλο και αύξηση 38,67% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στο α' τρίμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σαραντόπουλος: Υποχώρηση 3,01% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 3,01% στον όμιλο και αύξηση 38,67% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στο α' τρίμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 6,879 εκατ. ευρώ από 5,401 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27,36%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 892,105 χιλ. ευρώ, από 919,839 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 3,01%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5,432 εκατ. ευρώ από 3,794 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43,17%.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 313,941 χιλ. ευρώ, από 226,383 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38,67%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v