Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Η Γ.Σ. της Μπουτάρης που συνήλθε σήμερα 30/6 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% αλλά και την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Μπουτάρης: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Η Γ.Σ. της Μπουτάρης που συνήλθε σήμερα 30/6 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% αλλά και την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Αναλυτικότερα, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη, Μαρίνα Μπουτάρη, Χριστίνα Μπουτάρη, Ελένη Μπουτάρη, Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο.

Στη συνέχεια ορίστηκαν, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ακόμα, εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,10 Ευρώ και ως ανώτατη 1,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.

Δεν εισήχθησαν τα θέματα Νο.8 περί μείωσης του μετοχικού κεφααλίου και Νο.9 περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και Νο.10 (έγκριση της Εκθεσης του Δ.Σ. κατά το αρθρο 9 του Ν. 3016/2002), λόγω έλλειψης απαρτίας, τα οποία θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20.7.2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v