Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Ο κ. Ι. Μαρούλης νέος CEO

Την παραίτηση του κ. Χαρίτου- Ιπποκράτη Διονυσάτου, Διευθύνοντος Συμβούλου και αντικατάστασή του από τον κ. Ιωάννη Μαρούλη, γνωστοποίησε η ΑΕΓΕΚ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

ΑΕΓΕΚ: Ο κ. Ι. Μαρούλης νέος CEO
Την παραίτηση του κ. Χαρίτου- Ιπποκράτη Διονυσάτου, Διευθύνοντος Συμβούλου και αντικατάστασή του από τον κ. Ιωάννη Μαρούλη, καθώς και την παραίτηση του κ. Απόστολου Γεωργιάδη, Μέλους του ΔΣ και αντικατάστασή από τον κ. Δημήτριο Μπούρλο, γνωστοποίησε η ΑΕΓΕΚ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012 έχει ως ακολούθως:

Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μαρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Εκτελεστικό μέλος .
Θεόδωρος Μέγγουλης, Εκτελεστικό μέλος.
Ευάγγελος Γαρμπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Μιχαήλ Κοράλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Δημήτριος Μπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Βασίλειος Γκουρογιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ιωάννης Παπανδρέου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται, ότι την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ο κ.Ιωάννης Μαρούλης και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του.

Ο κ. Ιωάννης Μαρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Παλέρμο Ιταλίας, μέλος του ΤΕΕ καθώς και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ελλάδος, εγγεγραμμένος στην ανώτερη βαθμίδα των Μητρώων Κατασκευαστών, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ τάξεως. Μετά το πέρας των σπουδών του το 1977 και την ενεργή ένταξη του στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας ίδρυσε το 1981 προσωπική εταιρία με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για ιδιωτικά οικοδομικά έργα, η οποία το 1988 μετεξελίχθηκε στην ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ κάτοχο πτυχίου ΜΕΕΠ 6ης τάξεως η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων.
 
Η επιχειρηματική του δραστηριοποίηση αφορά επίσης στην ίδρυση και λειτουργία των εταιριών με τις επωνυμίες Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. , ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε. και ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. οι οποίες έχουν κύριο αντικείμενο την κατασκευή Τεχνικών και Ιδιωτικών τεχνικών έργων με κατασκευαστικά πτυχία 3ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., ενώ η επιχειρηματική του δράση εκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες μέσω της συμμετοχής του ως μετόχου στις εταιρίες ΤΡΙΤΩΝ-Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., MAROULIS TRAVEL, ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε. και PLATON Α.Ε. Κατά το έτος 2008 η εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. της οποίας αποτελεί μέτοχο εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε η οποία κατέχει πτυχίο ΜΕΕΠ της ανώτατης 7ης τάξης. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1951. 

Ο κ. Δημήτριος Μπούρλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, από το έτος 1984 εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό. Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1957.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v