Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στα €4,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Πλαίσιο στο εννεάμηνο 2011 και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις 229,2 εκατ. ευρώ.

Πλαίσιο: Στα €4,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Πλαίσιο στο εννεάμηνο 2011 και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις 229,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τα EBITDA στο 9μηνο ανήλθαν στα 9,37 εκατ. ευρώ.

Η περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων (κατά 8,3 εκ. ευρώ) και η συνεπής μείωση των
απαιτήσεων (κατά 9,4 εκ. ευρώ) συντέλεσαν ώστε τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέλθουν σε
30,9 εκ. €.
 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το μηδενικό δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης
και το χαμηλό ομολογιακό δανεισμό (21,9 εκ. €), δίνουν το περιθώριο στον Όμιλο να
εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί στο μέλλον, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v