Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Με 49,29% στην Kri Kri Bulgaria

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει την απόφαση της για συμμετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου της συνδεμένης με αυτήν εταιρείας KRI KRI BULGARIA A.D. καταβάλλοντας ποσό € 122.710,50 για την απόκτηση 240.000 μετοχών.

Κρι Κρι: Με 49,29% στην Kri Kri Bulgaria
Η εταιρεία Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει την απόφαση της για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της συνδεμένης με αυτήν εταιρείας Kri kri BULGARIA A.D. καταβάλλοντας ποσό € 122.710,50 για την απόκτηση 240.000 μετοχών.
 
Κατόπιν τούτου, η Κρι-Κρι Α.Β.Ε.Ε. θα διαθέτει 815.015 μετοχές της Kri kri BULGARIA A.D., εκ του συνόλου 1.653.500 μετοχών, ήτοι ποσοστό 49,29% του μετοχικού της κεφαλαίου

Σημειώνεται, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kri kri BULGARIA A.D. θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και τη χρηματοδότηση των προγραμματιζόμενων επενδύσεων της στο δίκτυο διανομής παγωτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v