ΙΑΣΩ: Αγορά μετοχών από τον Π. Θεοφανάκη

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος κ. Θεοφανάκης Παναγιώτης προέβη στις 21/02 σε αγορά 4.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 3.769,86.

ΙΑΣΩ: Αγορά μετοχών από τον Π. Θεοφανάκη
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος κ. Θεοφανάκης Παναγιώτης, μέλος του Δ.Σ της εταιρίας προέβη την 21/02 σε αγορά 4.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 3.769,86.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v