ΣΑΡΑΝ: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στις 31 Μαρτίου 2012 εξέλεξε ως Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Χρήστο Θ. Σιψή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του κας Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου.

ΣΑΡΑΝ: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος στις 31 Μαρτίου 2012 εξέλεξε ως Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Χρήστο Θ. Σιψή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του κας Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου, για το υπόλοιπο της θητείας της, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.

Ετσι η σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Θεόδωρος Σαραντόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Eντεταλμένος Σύμβουλος.
Χρήστος Σιψής, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λουκάς Μουσμούτης, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεώργιος Μπέζης, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανωτέρω εκλογή υπόκειται στη έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης

Επίσης, κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται πλέον από τους κ.κ. Λουκά Μουσμούτη, Γεώργιο Μπέζη και Χρήστο Σιψή, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων οι κ.κ. Λουκάς Μουσμούτης και Γεώργιος Μπέζης είναι και ανεξάρτητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v