Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες προοπτικές ανάπτυξης της Vidavo

Η επενδυτική κίνηση της Vidavo να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. δημιουργεί νέες προοπτικές εν όψει της εισαγωγής των μετοχών της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στην αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.).

Νέες προοπτικές ανάπτυξης της Vidavo
Η επενδυτική κίνηση της Vidavo στo πλαίσιo υλοποίησης του επενδυτικού και αναπτυξιακού της πλάνου, να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. δημιουργεί νέες προοπτικές εν όψει της εισαγωγής των μετοχών της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στην αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.).

Η ΑΙΧΜΗ Α.Ε., με σύμβουλο την Capital Markets Experts A.E., είναι η πρώτη εταιρία που εισάγεται στη συγκεκριμένη αγορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας 21.023 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, οι οποίες, μαζί με τις υφιστάμενες (297.023 μετοχές) θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στην τιμή των 4,72 €.. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό του 1,4 εκ. ευρώ και η συμμετοχή της Vidavo A.E. στο κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον στο 12,25%.

Πρώτη ημέρα διαπραγμέτευσης της μετοχής της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., προγραμματίζεται η Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012.

Πέραν από το στενά επενδυτικό ενδιαφέρον, η συμμετοχή στην ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ανοίγει για τη VIDAVO A.E. στρατηγικές προοπτικές, με σημαντικότερη τη συνέργεια στην προώθηση των προϊόντων της Vidavo A.E. στις αγορές της Βαλκανικής (Π.Γ.Δ.τ.Μ., Βουλγαρία, Ρουμανία), όπου ήδη δραστηριοποιείται η ΑΙΧΜΗ A.E..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v