Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αγορά 5.100 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος προέβη στις 24/5 σε αγορά 5.100 κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αγορά 5.100 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο
Η εταιρεία Κρι-Κρι Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 24/5/2012 σε αγορά 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 2.005,00 ευρώ και στις 25/5/2012 σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 910,40 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v