Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο Ακίνητα: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η Πλαίσιο Α.Ε. Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, στην οποία η εταιρεία Πλαίσιο Computers συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε τη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά €3 εκατ. και θα επιστραφούν στην Εταιρεία 600.000€.

Πλαίσιο Ακίνητα: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Η Πλαίσιο Α.Ε. Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, στην οποία η εταιρεία Πλαίσιο Computers συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/6, τη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 3.000.240 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Πλαίσιο Ακινήτων από 29,35 Ευρώ σε 13,15 Ευρώ και με επιστροφή –καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της.

Συνεπεία της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 600.000 ευρώ και συνακόλουθα θα επηρεαστεί η συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά το ίδιο ποσό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v