Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Αύξηση κεφαλαίου κατά 850 χιλ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 850.306,56€, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12€, ενέκρινε η Γ.Σ. της Ελβιεμέκ που συνήλθε σήμερα 30/7.

Ελβιεμέκ: Αύξηση κεφαλαίου κατά 850 χιλ.
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 850.306,56€, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12€, ενέκρινε η Γ.Σ. της Ελβιεμέκ που συνήλθε σήμερα 30/7 με απαρτία 78,21%.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 11.266.561,92€, διαιρούμενο σε 7.085.888 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,59€ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v