Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αλλαγές στη διάθεση κερδών του 2004

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των κερδών της χρήσεως 2004 και μετά από ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση της Yalco στις 30 Ιουνίου ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του ΔΣ.

Yalco: Αλλαγές στη διάθεση κερδών του 2004
Μετά από διαλογική συζήτηση επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των κερδών της χρήσεως 2004 και μετά από ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση της Yalco στις 30 Ιουνίου ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του ΔΣ.

Συγκεκριμένα ενέκρινε την πρόταση

α) για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2004 0,04 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 13.024.190 μετοχές επί 0,04 ευρώ/μετοχή συνολικά μέρισμα 520.967,60 ευρώ.

β) για τη διάθεση ποσού 75.000,00 ευρώ για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού.

γ) για το σχηματισμό Αποθεματικού για Ίδιες μετοχές ύψους 244.979,20.

δ) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/2004 ύψους 350.000,00 ευρώ.

ε) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό από κέρδη πωλήσεων, συμμετοχών και χρεογρ. ύψους 16.157,90 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v