Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Η Ωμέγα ειδικός διαπραγματευτής από 2/1

Από τις 2 Ιανουαρίου 2006 θα ασκεί ειδική διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας Yalco η Ωμέγα Τράπεζα, σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2005 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α.

Yalco: Η Ωμέγα ειδικός διαπραγματευτής από 2/1
Από τις 2 Ιανουαρίου 2006 θα ασκεί ειδική διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας Yalco η Ωμέγα Τράπεζα, σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2005 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα έχει υπογράψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρία διάρκειας ενός (1) έτους έναντι αμοιβής.

Πρός διευκόλυνση του έργου της, η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση με τον βασικό μέτοχο της ανωτέρω εισηγμένης, κ. Δημήτριο Σ. Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση του μετόχου να συνάπτει με την Τράπεζα συμβάσεις επαναγοράς επί των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v