Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στη κατηγορία Προς Διαγραφή τρεις μετοχές

Στην κατηγορία Επιτήρησης μετακινούνται οι μετοχές των ΓΕ Δημητρίου, Ακρίτας και PC Systems. Προς Διαγραφή οι Compucon, Αττι-Κατ και Βαράγκης. Οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.

ΧΑ: Στη κατηγορία Προς Διαγραφή τρεις μετοχές

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις λοιπές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εξέταση των προυποθέσεων, αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης

- Οι μετοχές των εταιριών Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. και ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. μεταφέρονται από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Οι μετοχές της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. μεταφέρονται από την κατηγορία Προς Διαγραφή στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή

- Οι μετοχές των εταιριών COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Α.Β.Ε., ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Ε. και ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. μεταφέρονται από την Κατηγορία Επιτήρηση στην Κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (< 2 εκ. €).

Οι προαναφερόμενες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 8 Απριλίου 2015.

Μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ στις 07.04.2015

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ στις 08.04.2015

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                    

142

0

(2)

140

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ                

11

0

0

11

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ                                

35

3

(3)

35

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ                            

3

3

(1)

5

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

42

0

0

42

ΣΥΝΟΛΟ

233

6

(6)

233

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» & «ΟΤΕ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

Οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών

Σε συνέχεια της μεταφοράς, από τη Τετάρτη 8 Απριλίου 2015, των μετοχών των εταιρειών «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» και «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» στην Κατηγορία Επιτήρησης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες.

• Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» με στάθμιση 57%

• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Προσωπικών & Οικιακών Προϊόντων

Οι μετοχές της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» διαγράφονται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 8 Απριλίου 2015

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v