Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 14/6 η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαίσιο

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Πλαίσιο λόγω ακύρωσης 4.335 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

ΧΑ: Στις 14/6 η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαίσιο

Κατά την σημερινή της συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 50.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη.

Επιπλέον γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» λόγω ακύρωσης 4.335 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Επίσης, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών και στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 12/06/2017. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

Παράλληλα ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Παρασκευή 7 Ιουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v