Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2017.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών.

Αναλυτικά, στην εταιρεία Νίκας- κατόπιν της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης- η συμμετοχή της Competrol Establishment ανήλθε στο 90,01%. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό διαμορφώθηκε μετά την λήξη της περιόδου αποδοχής της Υποχρεωτικής Δημόσιας πρότασης από τον Προτείνοντα "GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED". Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, ήτοι την COMPETROL ESTABLISHMENT, είναι η εξής: COMPETROL ESTABLISHMENT CYPRUS LIMITED,CHIPITA Α.Β.Ε.Ε., CHIPITA PARTICIPATIONS LIMITED, GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED.

Παράλληλα, στην Foodlink το ποσοστό της Leyenda Investment αυξήθηκε στο 37,99% στις 22/8/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v