Στα 15,6 τρισ. υποχώρησε το ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων τον Απρίλιο

Οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών και Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ανέκαμψαν κάπως τον Απρίλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, υπογραμμίζει η ΕΘΕ.

Στα 15,6 τρισ. υποχώρησε το ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων τον Απρίλιο

Στο τέλος του Απριλίου, το συνολικό ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη ήταν €15.818 δισ., από €15.606 δισ. στο τέλος του Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Αναλυτικότερα οι εξελίξεις του Απριλίου στην Ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών επενδύσεων συνοψίζονται ως εξής:

• Οι ΟΣΕΚΑ και οι Εναλλακτικοί ΟΣΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €43 δισ. το Απρίλιο, από €47 δισ. το Μάρτιο.

• Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €45 δισ., αυξημένες από τα €38 δισ. του προηγούμενου μήνα.

o Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €36 δισ., από τα €42 δισ. του Μαρτίου.

 Οι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €16 δισ., από €14 δισ. το Μάρτιο.
 Οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €10 δισ., από €3 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
 Οι Μικτοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €10 δισ., από €24 δισ. το Μάρτιο.

o Οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές €9 δισ., από €5 δισ. εκροών τον προηγούμενο μήνα.

• Οι ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων) κατέγραψαν καθαρές εκροές €3 δισ. τον Απρίλιο, από €9 δισ. εισροές το Μάρτιο.

• Συνολικά, στο τέλος του Απριλίου, το συνολικό ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη ήταν €15.818 δισ., από €15.606 δισ. στο τέλος του Μαρτίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών και Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ανέκαμψαν κάπως τον Απρίλιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι παρά την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τονίζει η ΕΘΕ.

 

*Τα αναλυτικά στοιχεία για τους ευρωπαικούς ΟΣΕΚΑ δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus