Στο 67,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων στο ΧΑ

Στα 30 εκατ. περίπου οι καθαρές εκροές από ξένους επενδυτές τον Ιούνιο, παρά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής. Αγοραστές οι Έλληνες. Μείωση τζίρου και ενεργών μερίδων.

Στο 67,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων στο ΧΑ

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 2018. Τον Ιούνιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,40 δισ., αυξημένη κατά 1,0% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,9%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,5% έναντι 67,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.679,18 εκατ. ευρώ ή 4,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,8% έναντι 64,6% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €1,04 δισ. (μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 37,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 701.653.478 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 33,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.058.550.419 τεμάχια) και μείωση 61,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (1.827.562.914 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 15,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,85 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 656 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 948 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 0,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικότερα, η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 έφτασε τα €1.036,96 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 39,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.703,66 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.657,20 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 37,4%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 ήταν €49,38 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€81,13 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€78,91 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε στις 15.347 έναντι 22.850 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 28.186).

Τον Ιούνιο 2018 δημιουργήθηκαν 656 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 948 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,40 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,00 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 1,0%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €45,35 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 6,5%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιούνιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €30,60 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€61,07 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€10,86 εκατ.) και Οργανισμούς ΕΕ (€9,14 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€22,55 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,53 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€11,98 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,31 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,12 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €30,54 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€11,88 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€9,62 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,95 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,98 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,50 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€2,70 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€9,99 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,32 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,8% έναντι 64,6% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,5% έναντι 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α

*Δείτε την έκθεση Axianumbers στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus