Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ανανεώθηκε η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη Beta Χρηματιστηριακή

Η σύμβαση ανανεώθηκε έως τις 4 Μαΐου του 2020.

Πλαίσιο: Ανανεώθηκε η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη Beta Χρηματιστηριακή

Η Πλαίσιο Computers γνωστοποίησε οτι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 2014 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι με  βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v