Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Στις 12/6 η αποκοπή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 13η Ιουνίου 2019

ΓΕΚΕ: Στις 12/6 η αποκοπή του μερίσματος

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚΕ, της 7ης Ιουνίου 2019, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού 0,32 € ανά μετοχή της εταιρείας .

Στο προς διανομή μέρισμα 0,32 € ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,288€.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 13η Ιουνίου 2019 (Record Date).

Από την 12η Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018 (ημερομηνία αποκοπής).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v