Μινέρβα: Ονομαστικοποιούνται οι μετοχές

Αύριο τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων Ανώνυμων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν στις 3 Σεπτεμβρίου.

Μινέρβα: Ονομαστικοποιούνται οι μετοχές

Σε ονομαστικές μετατρέπονται οι μετοχές της Μινέρβα, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων Ανώνυμων Μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 28/08/2019. Εν συνεχεία και μετά τη μετατροπή οι νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στις 3/09/2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εταιρία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ “MINERVA” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι η ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 27/06/2019 , μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή (του συνόλου) των 6.200.000 (ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ) ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ σε ισάριθμες 6.200.000 (ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 77910/25.7.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της 26/08/2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων Ανώνυμων Μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 28/08/2019 . Από την επομένη εργάσιμη, 29/08/2019 παύει η διαπραγμάτευση των Ανωνύμων Μετοχών της εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες 6.200.000 Ονομαστικές Μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30/08/2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Η επαναδιαπραγμάτευση των νέων Ονομαστικών Μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την 3/09/2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 6.200.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ. 2310-683110.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v