ΧΑ: Η Intercontinental ΑΕΕΑΠ στον FT Mid Cap

Ολες οι αλλαγές στους δείκτες του ΧΑ μετά την αντικατάσταση της μετοχής της Νηρέας από τη σύνθεσή τους.

ΧΑ: Η Intercontinental ΑΕΕΑΠ στον FT Mid Cap

Ανακοινώνονται οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε.» της 24/12/2019 και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα,

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 25% και συντελεστή capping 1.0.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 25% και συντελεστή capping 1.0.

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.
Οι μετοχές της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 58%.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Mid Cap
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 22%.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 26%.

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά
Οι μετοχές της εταιρείας «ΝΙΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v