Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

JP Morgan: Ελκυστικά αλλά ευάλωτα τα ελληνικά ομόλογα

Θετικός για τα ελληνικά ομόλογα παραμένει ο επενδυτικός οίκος, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι ευάλωτα σε κινήσεις «risk off», λόγω δύσκολης συγκυρίας. Το σχόλιο για τη σημερινή έκτακτη δημοπρασία.

JP Morgan: Ελκυστικά αλλά ευάλωτα τα ελληνικά ομόλογα

H JP Morgan θεωρεί θετικό βήμα την έκτακτη δημοπρασία για την επανέκδοση του ομολόγου λήξεως το 2033 (GGB Jan33) που γίνεται σήμερα, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά την κρίση του δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης που η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στην αγορά ομολόγων μέσω δημοπρασίας.

Σκοπός της χώρας είναι η δημοπρασία να παράσχει πρόσθετη ρευστότητα σε αυτό το σημείο ωρίμανσης της καμπύλης των ελληνικών ομολόγων. Η ομάδα ανάλυσης ομολόγων της JP Morgan χαρακτηρίζει την έκδοση λήξεως του 2033 «αγαπητή» στην καμπύλη των ελληνικών ομολόγων, καθώς διαπραγματεύεται στα ίδια επίπεδα με την έκδοση λήξεως του 2032 (GGB Jan32).

Πάντως συνολικά για την περιφέρεια, η αμερικανική τράπεζα δεν παραμένει θετική για τις τιμές και επισημαίνει τα εξής:

  1. Διατηρεί short στα 15ετή της Πορτογαλίας έναντι της Ισπανίας λόγω των «τεντωμένων» αποτιμήσεων και επίσης ως ευρύτερη αντιστάθμιση κινδύνου,
  2. Η διαφορά των ομολόγων 30/50s της Ισπανίας σε ελκυστικά ακόμη επίπεδα με οφέλη από την κυρτότητα και επίσης την περιορισμένη προσφορά στο μέλλον και
  3. Επιφυλακτικότητα για την Ελλάδα βραχυπρόθεσμα παρά τις ελκυστικές αποτιμήσεις, καθώς τα ελληνικά ομόλογα (GGB) παραμένουν ευάλωτα σε απότομη ανατιμολόγηση και προεξόφληση της ρευστότητας σε ενδεχόμενες κινήσεις μείωσης του κινδύνου.

Τα χαρακτηριστικά της επανέκδοσης του ομολόγου λήξεως του 2033 για την Ελλάδα

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι στις 23/5/2022 θα διενεργηθεί έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,90%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2033.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί, θα είναι έως 500 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνο Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.), με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 23ης Μαΐου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή). Η εν λόγω δημοπρασία δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ. και για τα Ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v