Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 5ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Lamda: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Σύμφωνα με τους όρους του από 06.07.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Πέμπτη Περίοδο Εκτοκισμού από 21.07.2022 έως 23.01.2023 είναι η Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 5ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Πέμπτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.621.333,33, ήτοι ποσό €17,5666666667 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v