Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Στις 22 Μαίου η ΓΣ για την διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση, την 28 Μαΐου 2024.

Reds: Στις 22 Μαίου η ΓΣ για την διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Reds την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η οποία, θα λάβει χώρα δια ζώσης στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, οπότε οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005, ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση, την 28 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια ζώσης, παρέχονται κατωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v