Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι συντελεστές beta των μετοχών του FT 20

Οι μετοχές των ΕΛΠΕ, του ΟΤΕ και του ΟΠΑΠ είναι οι πιο "αμυντικογενείς" μεταξύ των μετοχών του FTSE 20 στο διάστημα 1/3/2007 - 31/3/2010, σύμφωνα με τους δείκτες beta που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι συντελεστές beta των μετοχών του FT 20
* Οι αναλυτικοί πίνακες με την εκτίμηση του ("απλού" και συστηματικού) κινδύνου για τις μετοχές του FT 20 για την περίοδο από την 1η/3/2007 έως τις 31/3/2010 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

**Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Νικόλαος Φίλιππας, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επιστημονικός συνεργάτης: κ. Φωτεινή Οικονόμου, οικονομολόγος.


Οι μετοχές των ΕΛΠΕ, του ΟΤΕ και του ΟΠΑΠ είναι οι πιο "αμυντικογενείς" μεταξύ των μετοχών του FTSE 20 στο διάστημα 1/3/2007 - 31/3/2010, σύμφωνα με τους δείκτες beta που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το euro2day.

Ειδικότερα, η μετοχή των ΕΛΠΕ έχει beta 0,538, του ΟΤΕ έχει beta 0,558 και του OΠΑΠ 0,566.

Ακολουθούν επίσης οι μετοχές της ΔΕΗ (0,637) και της ΑΤΕ (0,753).

Αντίθετα, οι τίτλοι με τα πιο επιθετικά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών της υψηλής κεφαλαιοποίησης είναι της Τράπεζας Κύπρου (1,704), της Τράπεζας Πειραιώς (1,522) και της Eurobank (1,434). Ακολουθούν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (1,424) και της Alpha Bank (1,401).


Τι είναι ο συντελεστής beta

Σημειώνεται ότι ο συντελεστής beta είναι μία κλίμακα κινδύνου, δηλαδή μέτρο της ευαισθησίας των μεταβολών στην απόδοση των μετοχών ως προς τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Μία μετοχή με συντελεστή beta 0,5 τείνει να μεταβάλλεται κατά μέσο όρο 5% σε αντίστοιχη μεταβολή του δείκτη του χρηματιστηρίου 10% (είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω). Από την άλλη πλευρά, μία μετοχή με συντελεστή 1,5 είναι μιάμιση φορά πιο επικίνδυνη από τον Γενικό Δείκτη.

Για τη συστηματική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ως προς τον κίνδυνο των μετοχών θα παρουσιάζονται κάθε τρεις μήνες οι συντελεστές beta για την περίοδο των τριών ετών. Τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες, αντικαθιστώντας τις 3 αρχικές παρατηρήσεις με τις 3 πιο πρόσφατες, καθώς οι συντελεστές κινδύνου μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

α) Τη συγκρότηση αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

β) Την αποτίμηση μετοχών.

γ) Την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου που απαιτείται για την αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών.

δ) Την αξιολόγηση των αποδόσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα εν λόγω επενδυτικά εργαλεία.

* Οι αναλυτικοί πίνακες με την εκτίμηση του ("απλού" και συστηματικού) κινδύνου για τις μετοχές του FT 20 για την περίοδο από την 1η/3/2007 έως τις 31/3/2010 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v