Εθνική ΑΧΕ: Κρίσιμο το 2012 για τις τράπεζες

Με σκεπτικισμό προσεγγίζει το 2012 τον τραπεζικό κλάδο η Εθνική Χρηματιστηριακή εξαιτίας των ανοικτών θεμάτων που ζητούν "ξεκαθάρισμα".

Εθνική ΑΧΕ: Κρίσιμο το 2012 για τις τράπεζες
Με σκεπτικισμό προσεγγίζει το 2012 τον τραπεζικό κλάδο η Εθνική Χρηματιστηριακή εξαιτίας των ανοικτών θεμάτων που ζητούν "ξεκαθάρισμα".

Με ουδέτερη σύσταση ξεκινάει την κάλυψη του ενιαίου σχήματος Alpha - Eurobank και τιμή στόχο τα 0,80 ευρώ όπως και για την Marfin Popular Bank με τιμή στόχο τα 0,33 ευρώ ανά μετοχή.

Αντίθετα, με αρνητική σύσταση πλέον underperform από ουδέτερη πριν, για τις Πειραιώς και Ταχ. Ταμιευτήριο με τιμές στόχους τα 0,15 ευρώ και τα 0,20 ευρώ, αντίστοιχα.

Θετική σύσταση outperform έχει μόνο για την Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο το 1 ευρώ ανά μετοχή αν και εκτιμά ότι θα παραμείνει σε πίεση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Οι βασικές αβεβαιότητες πρέπει να διευκρινιστούν το 2012 με το επόμενο έτος θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες.

Η ενδεχόμενη ζημία από το PSI αλλά και την BlackRock (το τεστ της BlackRock αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του 2012) είναι οι βασικές ανησυχίες για τον κλάδο, καθώς θα οδηγήσει σε σημαντικές ανάγκες σε κεφάλαια και ενδεχομένως σε σημαντικό dilution των παλαιών μετόχων. Το λειτουργικό περιβάλλον των τραπεζών θα παραμείνει δύσκολο για το μεγαλύτερο μέρος το 2012.

Μέχρι η εξυγίανση των ισολογισμών να λάβει χώρα, αναμένουμε ότι η χρηματοδότηση των τραπεζών θα παραμείνει προβληματική καθώς θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ευρώ-σύστημα.

Επιπλέον, οι προοπτικές για το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένουν αβέβαιες όπως και οι προοπτικές για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Εν τω μεταξύ, αναμένουμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες θα συνεχίσουν να μειώνονται ενώ πολύ μικρή είναι η πιθανότητα για περαιτέρω μεγάλης κλίμακας M&A δράσεις τουλάχιστον μέχρι το "καθάρισμα" να έχει ολοκληρωθεί, αναφέρει η Εθνική.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v