Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Allianz,Interfish

Την επιβολή προστίμων στις εταιρίες Allianz, Μπίμπας, Interfish, MIG, Εθνική Asset Management και Amundi Asset Management, ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Allianz,Interfish
Την επιβολή προστίμων στις εταιρίες  Allianz, Μπίμπας, Interfish, MIG, Εθνική Asset Management και Amundi Asset Management, ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 628η/4.10.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• Επέβαλε πρόστιμο € 30.000 στην εταιρεία «ΜΠΙΜΠΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Επενδύσεων και Συμμετοχών» διότι προέβη σε δημόσια προσφορά μετοχών χωρίς να έχει δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, κατά παράβαση του ν. 3401/2005.

• Επέβαλε συνολικό πρόστιμο € 17.000 στην εταιρεία «ALLIANZ SE» μέτοχο των εταιρειών «ΜΠΑΜΠΗΣ Βωβός ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου των παραπάνω εισηγμένων εταιρειών, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Επέβαλε πρόστιμο € 6.000 στην εταιρεία «Marfin Investment Group AE Συμμετοχών», μέτοχο της εταιρείας «BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε.», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εισηγμένης εταιρείας λόγω απόκτησης του ελέγχου της εταιρίας «ATTICA A.E. Συμμετοχών», κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής μετόχων της, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Επέβαλε πρόστιμο € 2.000 στην εταιρεία «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ» διότι δεν διασφάλισε την οργάνωση αντιπροσώπου της με τρόπο ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

• Επέβαλε πρόστιμο € 2.000 στην εταιρεία «AMUNDI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» για υπέρβαση των επενδυτικών ορίων που ισχύουν για τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus