Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

H Αμερική μαζεύει το ρευστό

Η πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια. Κάτι άλλο που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια δεν φαίνεται να βοηθά.

H Αμερική μαζεύει το ρευστό

Ακόμη κι αν η Ελλάδα τα κάνει όλα τέλεια, δεν θα μπορεί να δανείζεται με ικανοποιητικά επιτόκια, αν η ρευστότητα εξανεμισθεί από τις  ευρωπαϊκές αγορές σταθερού εισοδήματος.

Αν μιλήσει κάποιος σε fund managers για τα ευρωπαϊκά χρεόγραφα, θα τους ακούσει  να εκφράζουν προβληματισμό για την επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας στη συγκεκριμένη αγορά.

Αυτό συνήθως εκδηλώνεται με τη μείωση του όγκου των συναλλαγών που εμποδίζει την εκτέλεση μεγάλων εντολών από τα funds κ.τ.λ.

Η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων παρέμβασης από τη Fed, που έχει φέρει το Fed rates στο εύρος του 2%-2,25% και η προοπτική των νέων αυξήσεων τα επόμενα τρίμηνα έχουν ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ αυτών και των επιτοκίων του ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ευνοεί το δολάριο, που έχει κερδίσει έδαφος, προκαλώντας αναταράξεις στις αναδυόμενες αγορές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Ελλάδα.

Γεγονότα όπως οι εμπορικές αψιμαχίες των ΗΠΑ με την Κίνα κι άλλες χώρες δεν κάνουν τα πράγματα καλύτερα, γιατί σε περιπτώσεις αυξημένης αβεβαιότητας  οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Η επιβολή δασμών 10% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων που εισάγονται στις ΗΠΑ δείχνει επιδείνωση στο συγκεκριμένο μέτωπο κι αυτό ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές.

Αυτές οι κινήσεις δεν ευνοούν την ανάληψη ρίσκου από τα funds και γενικότερα τα θεσμικά χαρτοφυλάκια,  ευνοώντας τοποθετήσεις με μικρότερο ρίσκο.

Από αυτή την οπτική γωνία, η αμερικανική χρηματαγορά είναι άκρως ενδιαφέρουσα και ελκυστική στα μάτια τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί προσφέρει συγκριτικά υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με το ευρώ και αρκετά καλά σε σύγκριση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

To 3μηνο επιτόκιο αναφοράς Libor στο δολάριο βρισκόταν στο 2,38% χθες έναντι -0,319% του τρίμηνου επιτοκίου Euribor στη διατραπεζική αγορά.

Από την άλλη πλευρά, κάποιος ίσως ισχυρισθεί ότι τα αμερικανικά πραγματικά επιτόκια  είναι αρνητικά καθότι ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα ονομαστικά επιτόκια του δολαρίου.

Όμως, οι προβλέψεις αφενός θέλουν τα αμερικανικά πραγματικά επιτόκια να μετατρέπονται σε θετικά τα επόμενα τρίμηνα και αφετέρου να συνεχίζουν να υπερτερούν των πραγματικών επιτοκίων άλλων χωρών.

Οι ανωτέρω εξελίξεις, που έχουν περάσει εν πολλοίς απαρατήρητες, οδηγούν σε δύο πράγματα.

Πρώτον, σε εκροές από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καθίστανται λιγότερο ευνοϊκές οι συνθήκες ρευστότητας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Δεύτερον, σε πιθανή στροφή από πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις, π.χ. μετοχές και δευτερευόντως ομόλογα, στα πιο ασφαλή προϊόντα της χρηματαγοράς με τα σχετικά υψηλά επιτόκια.

Όλα αυτά δεν δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές με ελκυστικά επιτόκια.

Dr Money

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v