B. Χατζηγεωργίου: Οι νέες κινήσεις της Impact μετά την εξαγορά της από Softone

Τις νές επιχειρηματικές λύσεις που σχεδιάζει η εταιρεία χαρτογραφεί σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr ο CEO της εταιρείας Β. Χατζηγεωργίου. Η νέα υπηρεσία B2G και τα επόμενα σχέδια.

B. Χατζηγεωργίου: Οι νέες κινήσεις της Impact μετά την εξαγορά της από Softone

Έχοντας θέσει ως βασικό στόχο την καθιέρωσή της ως κορυφαίας εταιρείας σε τομείς πέραν της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και του EDI, η IMPACT σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στη δημιουργία νέων επιχειρησιακών λύσεων, προκειμένου να πετύχει την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των πελατών της ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Ο CEO της IMPACT Βαγγέλης Χατζηγεωργίου σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr αναφέρει ότι η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει το πλάνο της για περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια ενώ η ένταξή της στον όμιλο SOFTONE σηματοδότησε μια σειρά θετικών και ελπιδοφόρων εξελίξεων, τόσο για την εταιρεία όσο και για την αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνολικά.

Το νέο σχήμα της IMPACT αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο Πιστοποιημένο Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διακινώντας περισσότερα από το 80% των παραστατικών της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, ενώ η υπηρεσία B2G EINVOICING διαχειρίζεται περισσότερα από 5 εκατ. παραστατικά την ώρα, σύμφωνα με πιστοποίηση απόδοσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες ανταλλαγής παραστατικών, η IMPACT προσφέρει εξειδικευμένες B2B υπηρεσίες, με στόχο την περαιτέρω αυτοματοποίηση και εντέλει την απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, τόσο για την επιχείρηση που τις εμπιστεύεται όσο και για τις σχέσεις μεταξύ εμπορικών συνεργατών.

Τι καινούργιο προκύπτει για τις επιχειρήσεις, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση  που προβλέπει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο;

Η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί ακόμη μια θετική εξέλιξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο του Δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό βήμα που επιταχύνει τη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας την ευκολία αλλά και τη διαφάνεια για όλους τους συναλλασσόμενους. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να διαβιβάζουν τα τιμολόγιά τους στην αναθέτουσα Αρχή με αξιοπιστία, χωρίς σφάλματα. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, λοιπόν, ανανεώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα ακόμη πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο λειτουργίας. Και σε αυτή τη διαδικασία, η IMPACT, μέλος του ομίλου εταιρειών SOFTONE και κορυφαίος πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI, συμβάλλει καταλυτικά με την κορυφαία λύση της αγοράς, το B2G EINVOICING.

Τι προσφέρει η νέα υπηρεσία B2G EINVOICING και ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της;

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία B2G EINVOΙCING επιτρέπει την πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα όσα προβλέπει η πρόσφατη ΚΥΑ, επιτυγχάνοντας την άμεση ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού στην αναθέτουσα Αρχή του Δημοσίου. Όλα αυτά, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα σφάλματος, καθώς όλα τα υποχρεωτικά πεδία του τιμολογίου ελέγχονται συστημικά αλλά και με ταχύτητα, καθώς η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στην επιχειρησιακή διαδικασία μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την ανεύρεσή τους αργότερα. Αντίστοιχα, η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών μειώνει τον χρόνο και το κόστος προετοιμασίας και αποστολής παραστατικών σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, οπότε και η επιχείρηση έπρεπε να εκτυπώσει το παραστατικό, να το τοποθετήσει σε φάκελο και να το αποστείλει ταχυδρομικά. Η ηλεκτρονική παραλαβή από το Δημόσιο βοηθά στην άμεση και χωρίς σφάλματα επεξεργασία και πληρωμή του, χωρίς την ανάγκη για επαναποστολή, π.χ. λόγω απώλειας. Ο προμηθευτής που χρησιμοποιεί την υπηρεσία γνωρίζει άμεσα την κατάσταση επεξεργασίας των παραστατικών του από την πλευρά της αναθέτουσας Αρχής, και έτσι αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις, ενώ επιταχύνεται η εκκαθάριση και συμφωνία του υπολοίπου. Η όλη διαδικασία συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών.

Ποιο είναι το κόστος;

Όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η IMPACT, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς μέσω αυτών προσφέρουμε σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας, βασισμένη σε μια ανταγωνιστική δομή τιμολόγησης. Στόχος μας, και για την υπηρεσία B2G EINVOICING, είναι να διασφαλίσουμε ότι οι χρεώσεις των υπηρεσιών μας παραμένουν προσιτές και σύμφωνες με τα πρότυπα του κλάδου, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε κορυφαία ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Στην IMPACT προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας, του κόστους και της αποτελεσματικότητας, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας. Επιπλέον, η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους του προγράμματος "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" επιδοτείται, γεγονός που προσδίδει επιπλέον αξία στην ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης.

Τέλος, η εφαρμογή της υπηρεσίας συνδυάζεται με φορολογικά κίνητρα, σύμφωνα με τα οποία η δαπάνη αρχικής προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%, ενώ η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.

Πόσο εύκολη είναι η χρήση του B2G EINVOICING από την IMPACT;

Η πλατφόρμα λειτουργεί στις Cloud υποδομές του Microsoft Azure, οπότε η χρήση της είναι εφικτή από παντού, με τρόπο απλό, εύκολο και γρήγορο -χωρίς ο χρήστης να είναι «ειδικός». Ακόμη πιο σημαντικό, το B2G EINVOICING είναι συμβατό με οποιοδήποτε ERP σύστημα χρησιμοποιεί κάθε Προμηθευτής, πράγμα που διευκολύνει πολύ την υιοθέτησή του από όλες τις επιχειρήσεις. Βασικό μέλημά μας κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας ήταν φυσικά η ασφάλεια, που επιτυγχάνεται χάρη στο ιδιόκτητο PEPPOL Access Point της IMPACT, μέσω του οποίου δρομολογούνται τα τιμολόγια των επιχειρήσεων άμεσα και με ασφάλεια στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή. Βεβαίως, η εξειδικευμένη ομάδα των τεχνικών μας συμβούλων προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, η υιοθέτηση της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς το δημόσιο συνοδεύεται από τα πολλαπλά φορολογικά οφέλη στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, τα οποία καθιστούν τη μετάβαση αυτή ακόμη πιο ελκυστική για κάθε επιχείρηση.

Τι προσδοκάτε από την υπηρεσία;

Οι προσδοκίες μας για την υπηρεσία B2G EINVOICING είναι να αποτελέσει την πρώτη επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις, προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου, μικρές και μεγάλες, που επιθυμούν να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και διαφάνεια στις συναλλαγές τους με το ελληνικό δημόσιο, απολαμβάνοντας παράλληλα υψηλότατο επίπεδο υποστήριξης. Σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης που παρέχει η IMPACT στην ελληνική αγορά, προσδοκούμε την περαιτέρω κινητοποίηση των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων, για την αυτοματοποίηση των εσωτερικών τους διαδικασιών, αποκομίζοντας έτσι ολοένα και περισσότερα μετρήσιμα οφέλη.

Το 2023 θα είναι μια καλή χρονιά για την IMPACT;

Το 2023 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο, καθώς ξεκίνησε βρίσκοντας την IMPACT ως μέλος του ομίλου SOFTONE. Η ένταξη στον όμιλο σηματοδότησε μια σειρά θετικών και ελπιδοφόρων εξελίξεων, τόσο για την εταιρεία, όσο και για την αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνολικά. Το νέο σχήμα της IMPACT αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο Πιστοποιημένο Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διακινώντας περισσότερα από το 80% των παραστατικών της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, ενώ η υπηρεσία B2B EINVOICING διαχειρίζεται περισσότερα από 5 εκατ. παραστατικά την ώρα, σύμφωνα με πιστοποίηση απόδοσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με την έναρξη της υποχρεωτικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές, που έφερε η πρόσφατη ΚΥΑ, δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης, καθώς ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς μπαίνουν στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει η ομάδα της IMPACT είναι εξαρχής έτοιμη να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ν' ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση, παρέχοντας υποστήριξη με την υπηρεσία B2G EINVOICING.

Ποια τα επόμενα βήματα και σχέδια της εταιρείας;

Η IMPACT εργάζεται έχοντας θέσει ως μείζονα στόχο την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την υιοθέτηση της από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις της αγοράς. Αυτό συμβαίνει καθώς η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί θεμέλιο στην προσπάθεια ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών και δεν μπορεί να αγνοείται από κανέναν οργανισμό που έχει το βλέμμα του στο μέλλον. Πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες ανταλλαγής παραστατικών, η IMPACT προσφέρει εξειδικευμένες B2B υπηρεσίες, με στόχο την περαιτέρω αυτοματοποίηση και εν τέλει την απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, τόσο για την επιχείρηση που τις εμπιστεύεται, όσο και για τις σχέσεις μεταξύ εμπορικών συνεργατών. Η IMPACT έχει ενεργοποιήσει το πλάνο της για περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια, με στόχο την καθιέρωσή της ως κορυφαίας εταιρείας σε τομείς πέραν της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και του EDI. Μέσω του R&D, η IMPACT στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην δημιουργία νέων επιχειρησιακών λύσεων, με στόχο την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των πελατών της ως προς ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v