Πώς πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις ένας manager

Σε κάθε απόφαση, ένα στέλεχος πρέπει να ακολουθήσει μεθοδικά βήματα. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό του προβλήματος, τη συγκέντρωση των στοιχείων, αλλά και τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων.

Πώς πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις ένας manager

Η αποτελεσματικότητα μιας απόφασης είναι συνάρτηση όχι μόνον της ποιότητας της απόφασης, αλλά και της δυνατότητάς της να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί.

Υπάρχουν τέσσερις παράμετροι οι οποίες πρέπει να εξεταστούν: α) Το πόσο μεθοδικά λαμβάνεται μία απόφαση· β) Αν χρησιμοποιούνται τεχνικές επίλυσης προβλημάτων· γ) Η προσωπικότητα αυτού που αποφασίζει· δ) Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνεται η απόφαση.

Πιο αναλυτικά:

α) Σε κάθε απόφαση μπορεί κανείς να ακολουθήσει μεθοδικά βήματα. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό του προβλήματος, τη συγκέντρωση των στοιχείων, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, τη δημιουργία κριτηρίων με τα οποία θα γίνει η επιλογή της βέλτιστης λύσης, η πρόβλεψη των μελλοντικών δυσκολιών, η δημιουργία σχεδίου εφαρμογής της λύσης και η παρακολούθηση της πορείας από εκεί και πέρα.

Κάποιες από τις φάσεις αυτές είναι αναλυτικής μορφής, ενώ κάποιες άλλες περιέχουν περισσότερη δράση. Μερικοί είναι ικανότεροι σε μερικά σημεία και λιγότερο ικανοί σε άλλα. Π.χ., μερικοί αποφασίζουν χωρίς ανάλυση, εφαρμόζοντας την πρώτη ιδέα-λύση που τους έρχεται στο μυαλό, ενώ μερικοί εξαντλούνται στην ανάλυση, παράγοντας... παράλυση.

β) Όσον αφορά τις τεχνικές, για μερικά προβλήματα υπάρχουν μεθοδολογίες οι οποίες μετά την επέκταση των Η/Υ πολλαπλασιάζονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι: επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους/οφέλους, προσομοίωση, μοντελοποίηση κ.λπ.

γ) Η συμπεριφορά του καθένα έχει σημασία στις αποφάσεις που λαμβάνει. Μερικοί παίρνουν αποφάσεις μόνο με «στοιχεία», ενώ άλλοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο «συναίσθημα». Μερικοί είναι βιαστικοί, ενώ άλλοι, από αναβλητικότητα και τελειομανία, σχεδόν δεν αποφασίζουν -όλο και κάποια στοιχεία τούς λείπουν για να αποφασίσουν.

δ) Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχει και η ίδια η Επιχείρηση, με το κλίμα που δημιουργεί. Είναι κλίμα που προάγει το ρίσκο, την πρωτοβουλία; Ποιες είναι οι πολιτικές; Περιορίζουν ή παρέχουν απλώς το απαραίτητο πλαίσιο; Μήπως έχουμε δεθεί από τους κανονισμούς και δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus