Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους

Κατά τον σύμβουλο επιχειρήσεων Μαϊκλ Άρμστρονγκ, μια εταιρεία πρέπει να επενδύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των υπαλλήλων της.

Η σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους

Ο διευθυντής μιας διαφημιστικής εταιρίας κάποτε είπε: «Τα αποθέματά μας άλλοτε είναι μεγαλύτερα και άλλοτε μικρότερα». Ο κύριος παραγωγικός πόρος της επιχείρησής του - δηλαδή το κεφάλαιο κινήσεως - ήταν το ανθρώπινο δυναμικό. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη επιχείρηση. Μπορεί το χρήμα να παίζει σπουδαίο ρόλο, αλλά πολύ πιο σπουδαίο ρόλο παίζει το ανθρώπινο δυναμικό.

Αν θέλετε να δείτε τους υπαλλήλους σας κάτω απ' το πρίσμα του ρεαλισμού, θεωρήστε τους σαν μια επένδυση. Για να τους προσλάβατε και να τους κρατήσετε στην επιχείρησή σας, κοστίζουν κάποια χρήματα. Γι’ αυτό και θα πρέπει να σας αποδώσουν κάποιο όφελος για τη δαπάνη που κάνατε. H αξία τους αυξάνεται καθώς γίνονται πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους και φορούν ν' αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες. Από λογιστικής απόψεως, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να θεωρηθεί σαν όλα τα άλλα διαθέσιμα του ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος απόκτησής του και την αυξανόμενη αξία του καθώς αποκτάται μεγαλύτερη πείρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θέλει η αποκαλούμενη «καμπύλη της μάθησης».

Ο ρυθμός με τον οποίο η «αξία» των υπαλλήλων αυξάνεται έχει σχέση με τις φυσικές τους δυνατότητες, την έφεσή τους και τις ευκαιρίες που έχουν για να βρουν δουλειά ή να πάρουν κάποια προαγωγή. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των υπαλλήλων σας αφορά την επιτάχυνση αυτού του ρυθμού με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Πάντοτε όμως απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει κάποιος αποδοτικός στη δουλειά του.

Η διαδικασία αυτή μπορεί ν' αναπαρασταθεί από μια «καμπύλη μάθησης», η οποία στην εποχή μας πρέπει να έχει ανοδική τροχιά. Είναι όμως ζωτικό να αυξάνεται και η κλίνη της, γιατί αυτό δείχνει πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει κανείς αποτελεσματικός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v