ΣΕΔ: Ισότιμη μεταχείριση για όλους τους μετόχους!

Δεν πρέπει να ζημιωθούν και πάλι οι μέτοχοι μειοψηφίας. Ζητούμενα ο αναβαθμισμένος-ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος και η υιοθέτηση κοινού κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από τους φορείς της αγοράς, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΔ, Μπ. Εγγλέζος.

ΣΕΔ: Ισότιμη μεταχείριση για όλους τους μετόχους!

Την αναβάθμιση και ανεξαρτησία των τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ανάγκη να συμφωνηθεί ενιαίος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης από όλους τους φορείς της αγοράς τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου Μπάμπης Εγγλέζος στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ernst & Young (EY) με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».

Επίσης, ο κ. Εγγλέζος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αδυναμίες του παρελθόντος, που κατά την τελευταία δεκαετία προκάλεσαν μεγάλες ζημίες στους μετόχους μειοψηφίας, προτείνοντας παράλληλα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, στον χαιρετισμό του στο συγκεκριμένο συνέδριο, ο κ. Εγγλέζος δήλωσε:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας!

Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ernst & Young, τον κ. Αλεξάκη και τον κ. Παπάζογλου, για την πρόσκληση που μου απηύθυναν, με σκοπό να πω δύο λόγια για τον Εσωτερικό Έλεγχο, από την πλευρά των ιδιωτών επενδυτών, τους οποίους εκπροσωπεί ο ΣΕΔ.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους της, προσφέροντάς μια συστηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές σε κάθε περίπτωση θα έχουν ισότιμη μεταχείριση, καθώς και έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων και η συστηματική ενημέρωσή τους ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους προς τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι φορείς της αγοράς να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν σε έναν κοινό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στην προστασία των επενδυτών συνίσταται κυρίως:

1. Στην έκδοση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, που απεικονίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική διάρθρωση της κάθε εισηγμένης εταιρείας.

2. Στη διασφάλιση της ορθής χρήσης των κεφαλαίων βάσει των δημοσιευμένων δεσμεύσεων.

3. Στη διασφάλιση της νομιμότητας και του ορθού επιμερισμού των συνολικών αμοιβών και παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, που να είναι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τους καθορισμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους.

4. Στη διασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας βάσει του νομικού, ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και των εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών της.

5. Στη διασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας με σκοπό την ικανοποίηση των μετόχων της και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών.

Το κρισιμότερο ζήτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, η ουσιαστική ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου.

Την τελευταία δεκαετία χρεοκόπησαν δεκάδες εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες και κατέστρεψαν χιλιάδες επενδυτές που τους είχαν εμπιστευθεί τα χρήματά τους. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε μια ουσιαστική παρέμβαση Εσωτερικού Ελέγχου για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, μέχρι και την τελευταία μέρα πριν από τη χρεοκοπία, είχαμε θετικές ανακοινώσεις για την εταιρεία με εκκωφαντική σιωπή εκ μέρους του Εσωτερικού Ελέγχου.

Αν λοιπόν θέλουμε αξιόπιστες εταιρείες, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα αξιόπιστο και ανεξάρτητο σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εκπονήσει αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών, κάτι που είναι απόλυτα απαραίτητο για την ουσιαστική αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελέγχου και της προστασίας που αυτό προσφέρει στους επενδυτές και στους μετόχους των εισηγμένων εταιρειών.

Σας ευχαριστώ!».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus