Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το προσδόκιμο ζωής και η ανάγκη αλλαγής... καριέρας

Στις εκκολαπτόμενες μακροβιοτικές κοινωνίες οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες θα έχουν, πλέον, πολλά διαφορετικά στάδια, αλλά και εντελώς νέες ανάγκες. Γράφει ο Αθ. Χ. Παπανδρόπουλος.

Το προσδόκιμο ζωής και η ανάγκη αλλαγής... καριέρας

Σε προηγούμενο άρθρο μας με αντικείμενο τη μακροζωία και το ρόλο της στο επιχειρείν, τονίζαμε τις τεράστιες αλλαγές που ήδη παρατηρούνται στο περιεχόμενο της ατομικής ζωής, στην ύπαρξη ως άυλου κεφαλαίου και τη σημασία του χρόνου και βέβαια σε νέου τύπου συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα.

Στις εξελίξεις αυτές,που είναι ταχύτατες και άρα ανατρεπτικές, νέα άυλα περιουσιακά στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν παραδοσιακούς τρόπους είναι και πράττειν. Το ερώτημα που τίθεται συνεπώς είναι αυτό του ποια άϋλα στοιχεία μεταμορφώνουν τον παραδοσιακό εργασιακό βίο και πώς αντιδρούν απέναντί τους οι εταιρείες, κυρίως δε οι μεγαλύτερες από αυτές.

Όπως αναφέρει μια μελέτη του ΜΙΤ, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στην διμηνιαία έκδοση της Εταιρίας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), ένας βασικός στόχος κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού εργασιακού βίου είναι τα οικονομικά ζητήματα, τα κέρδη, οι αποταμιεύσεις και η ιδιοκτησία κατοικίας. Ωστόσο, καθώς η ζωή επεκτείνεται και η επαγγελματική σταδιοδρομία γίνεται μεγαλύτερη, οι διαφορετικοί τύποι περιουσιακών στοιχείων αποκτούν νέα σημασία. Για έναν άνδρα ή γυναίκα ηλικίας 40 ετών, η επέκταση του δεύτερου σταδίου της ζωής, με την παρέλευση περισσότερων ετών, θα ενισχύσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει ένα εύλογο εισόδημα συνταξιοδότησης.

Αλλά τι αντίκτυπο έχει αυτό για άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων που χρειάζονται για μια καλή ζωή; Θεωρούμε τους άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων ως «άυλα» και τα ομαδοποιούμε σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία είναι τα παραγωγικά στοιχεία: οι δεξιότητες, οι γνώσεις, η φήμη και τα επαγγελματικά δίκτυα. Αυτά τα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία θα επιτρέψουν σε ένα 40χρονο να βρει ενδιαφέρουσα δουλειά κατά τη διάρκεια μιας σταδιοδρομίας που θα συνεχιστεί για αρκετά ακόμα χρόνια.

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από αυτά που αποκαλούμε περιουσιακά στοιχεία ζωτικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν την ισχυρή ψυχική και σωματική υγεία, την καλή ισορροπία εργασίας-ζωής και ισχυρές, αναγεννητικές σχέσεις. Η κατοχή τέτοιων περιουσιακών στοιχείων θα επιτρέψει στα άτομα που πλησιάζουν την παραδοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης να συνεχίσουν να εργάζονται.

Η τελική κατηγορία, η οποία πιστεύουμε ότι θα γίνει όλο και πιο σημαντική, είναι αυτά που ονομάζουμε μετασχηματιστικά στοιχεία, τα ο ποία περιλαμβάνουν την αυτογνωσία και τους τύπους διαφόρων δικτύων που υποστηρίζουν την προσωπική αλλαγή και τις μεταβάσεις. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μακρόχρονης επαγγελματικής ζωής. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι άνθρωποι θα πρέπει είτε να οικοδομήσουν ή να διατηρήσουν ενεργά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Σε μια πολυετή ζωή, τα άυλα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπουν την παραγωγικότητα, τη ζωτικότητα και τους μετασχηματισμούς της σταδιοδρομίας είναι εξίσου σημαντικά με τα χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Σημεία έντασης

Καθώς τα παραδοσιακά πρότυπα ζωής γίνονται λιγότερο συναφή με τις ανάγκες πολλών ανθρώπων, είναι φυσικό να θέλουν να ακολουθήσουν μια πιο ευέλικτη και πολυετή επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για ευελιξία θα έρχεται σε σύγκρουση με τις τρέχουσες εταιρικές πρακτικές και διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπουμε τρία σημεία έντασης, που περιλαμβάνουν: (1) την επιθυμία των ανθρώπων για εξατομίκευση, (2) το ενδιαφέρον τους για ευελιξία, και (3) την επιθυμία τους για να μην κρίνονται με βάση την ηλικία.

Πάνω στα παραπάνω σημεία έντασης θα είναι αφιερωμένο και το προσεχές άρθρο μας.

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v