BriQ

BriQ Properties: Αυξημένη 9,2% η αξία των ακινήτων της εταιρίας το 2023

Στα 136,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12,6 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρίας. 20 Φεβ 2024 - 11:56

ΑΕΕΑΠ: Το μυστικό πίσω από τα μεγάλα discount στο Χρηματιστήριο

Γιατί οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου τελούν υπό διαπραγμάτευση με «έκπτωση» αντίστοιχη των ευρωπαϊκών, παρά την καλύτερη πορεία της κτηματαγοράς. Ποιο είναι το «κλειδί».19 Φεβ 2024 - 07:37

Intercontinental International ΑΕΕΑΠ: Επιστροφή κεφαλαίου €1,98 ανά μετοχή

Πράσινο φως στην μεταβίβαση 17 ακινήτων στην BriQ Properties άναψαν οι μέτοχοι. Τα ακίνητα που εισφέρονται και οι τιμές πώλησης. Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου για επιστροφή στους μετόχους. 31 Ιαν 2024 - 15:42

BriQ Properties: Ενέργειες για Βιώσιμη Ανάπτυξη

H Εταιρεία δημοσιοποίησε την τρίτη Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών23 Νοε 2023 - 20:15

Alpha Finance: Ανοδικό momentum στο real estate, «ευκαιρία» οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ

Δυνητική επενδυτική ευκαιρία αποτελούν οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ, λόγω και των θετικών προοπτικών της εγχώριας αγοράς ακινήτων, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή. 15 Νοε 2023 - 16:47

BriQ: Στα €3,7 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλάμβανε 26 ακίνητα αξίας €140,2 εκ. έναντι €135,0 εκ. την 31.12.2022.30 Οκτ 2023 - 17:29

BriQ Properties: Αυξημένα κέρδη και έσοδα από μισθώματα στο εξάμηνο

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 3,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκ. 18 Σεπ 2023 - 10:38

BriQ Properties: Στά €142 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει 26 ακίνητα συνολικής επιφανείας 148 χιλ. τ.μ. και εύλογης αξίας €142 εκ., το οποίο αποτελείται από αποθήκες - logistics (49%), ξενοδοχεία (21%), γραφεία (27%) και λοιπά ακίνητα ( 3%).01 Αυγ 2023 - 16:42

BriQ Properties: Προσύμφωνο για πώληση εμπορικού καταστήματος στη Ρόδο

Στο 1 εκατ. ευρώ το τίμημα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είχε αγοραστεί από την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2019 έναντι € 765.000.22 Ιουν 2023 - 14:55

Συμμετοχή της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο Geneva Spring Midcap Event 2023

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, κα Aννα Αποστολίδου, ανέπτυξε τα στρατηγικά πλάνα της Εταιρείας σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και family offices του εξωτερικού.15 Ιουν 2023 - 22:35

BriQ Properties: Στο €1,18 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 137 εκατ. Τα (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε €1,74 εκατ. έναντι € 1,45 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.07 Ιουν 2023 - 17:59

ICI: Η αρχιτεκτονική της συγχώνευσης με BriQ Properties, τι κερδίζουν οι μέτοχοι

Μέσα σε μια δεκαετία οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ οδήγησαν σε χαρτοφυλάκιο 115 εκατ. ευρώ. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η «κακή» συγκυρία εμπόδισε την ολοκλήρωση επενδύσεων 20 εκατ. ευρώ.11 Μαϊ 2023 - 08:20

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της BriQ Properties

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, και ι η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.28 Απρ 2023 - 23:32

Αυξημένο μέρισμα €0,1046 ανά μετοχή διανέμει η BriQ

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 5 Μαΐου 2023. 28 Απρ 2023 - 11:01

Πού στοχεύει η BriQ Properties μετά το deal με την ICI

Μοιρασμένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων αποκτά, μετά την απορρόφηση της ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Χαλικιά, η εταιρεία ακινήτων του ομίλου Φέσσα. Παραμένει το ενδιαφέρον για τουριστικά ακίνητα. Αυξάνει η δανειακή μόχλευση.28 Απρ 2023 - 08:12

BriQ: Από 5 Μάιου η καταβολή μερίσματος €0,1046/μετοχή

Από την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2022 και προηγούμενων ετών.27 Απρ 2023 - 19:32

BriQ Properties: Διέθεσε δωρεάν 15.000 ίδιες μετοχές στη CEO

Οι μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 30.600, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 2,04 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. 25 Απρ 2023 - 14:47

Οι άμυνες των ΑΕΕΑΠ στην αύξηση του κόστους χρήματος

Οι αυξημένες επενδύσεις της περασμένης διετίας αύξησαν και τον δείκτη μόχλευσης. Hedging, αναδιάρθρωση δανεισμού και αποδόσεις από τις υφιστάμενες επενδύσεις ως ανάχωμα στο αυξημένο Euribor. 20 Απρ 2023 - 12:21

BriQ Properties: Πώς προχωρούν επενδύσεις και το deal με ICI

Στην αντιστάθμιση των υψηλών επιτοκίων δανεισμού από τις αποδόσεις των επενδυτικών ακινήτων της προσβλέπει η ΑΕΕΑΠ. Αυξάνεται λελογισμένα η δανειακή έκθεση για την προώθηση της νέας φάσης ανάπτυξης.06 Απρ 2023 - 09:07

BRIQ: Στις 27/4 η ΓΣ για τη διανομή κερδών και την αγορά ιδίων μετοχών

Την έγκριση διανομής κερδών για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.05 Απρ 2023 - 18:19

v