Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό του Capital Group

Ο Capital Group ελέγχει 45.513.357 μετοχές ή το 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο. 28 Μαρ 2023 - 09:20

Attica Bank: Θα κλείσει με ζημιές το 2022, ανάσα από την ΑΜΚ

Η τράπεζα ταξινόμησε προς πώληση τιτλοποιημένες απαιτήσεις NPEs. Η ζημιά που θα εγγράψει στα αποτελέσματα χρήσης 2022 και η ανάσα στην καθαρή θέση από την ΑΜΚ. Εγκρίνεται το συμπλήρωμα ενημερωτικού. 16 Μαρ 2023 - 11:02

ΔΕΗ: Στο 5,27% υποχώρησε το ποσοστό της Goldman Sachs

Ο διεθνής οίκος μείωσε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης από επίπεδα 5,35% στις 22 Φεβρουαρίου. 14 Μαρ 2023 - 14:08

Attica Bank: Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης στις 8/3 λόγω reverse split

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 09.03.2023 (Record Date).03 Μαρ 2023 - 18:10

Intralot: Στην CQ Lottery το 32,9% της εταιρείας

Η συναλλαγή αφορά σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον Soohyung Kim.02 Μαρ 2023 - 12:33

MIG: Συστηματικές αγορές πάνω από την τιμή δημόσιας πρότασης της Πειραιώς

(upd2) Την προσοχή της επενδυτικής -αλλά όχι μόνο- κοινότητας έχει προκαλέσει η επίμονη -και για δεύτερη σερί συνεδρίαση- διενέργεια αυξημένων συναλλαγών στη μετοχή που υπερβαίνουν την τιμή της δημόσιας πρότασης. Κλείδωσε στο limit up ο τίτλος. Τα τρία σενάρια.14 Φεβ 2023 - 11:47

Reds: Με 89,43% η Reggeborgh Invest μετά το squeeze out

Έως τη λήξη της προθεσμίας εξόδου, στις 06.02.2023, ο Προτείνων απέκτησε 473.974 Μετοχές από μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, έναντι ανταλλάγματος €2,48 ανά Μετοχή.08 Φεβ 2023 - 18:57

ΤΕΝΕΡΓ: Μοιράζει δωρεάν 1.200.000 μετοχές στο management team

Ενεργοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόγραμμα επιβράβευσης των ανώτατων στελεχών και διοίκησης της εισηγμένης. Σχετίζεται με την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.03 Φεβ 2023 - 19:33

Δεύτερος μέτοχος με ποσοστό πάνω από 5% στη MIG

Μετά την κόρη του Μ. Ηλιόπουλου της SeaJets, μια ακόμη εταιρία εμφανίζεται με ποσοστό άνω του 5% της Marfin Investment Group εν όψει της ΓΣ για την πώληση της Attica Group. Η ανακοίνωση. 03 Φεβ 2023 - 19:15

ΒΙΣ: Απέκτησε εξωχρηματιστηριακά το 2,25% η βασική μέτοχος

Η εταιρεία HQF AET κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας12 Ιαν 2023 - 09:41

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εξουσία του Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες και τι ισχύει σε περιπτώσεις που το διοικητικό συμβούλιο προχωρήσει σε πράξεις εκτός εταιρικού σκοπού. Οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις της ΑΕ έναντι τρίτων. Γράφει ο Στ. Κουμεντάκης.06 Δεκ 2022 - 07:34

Τι συμβαίνει αν οριστεί... ελαττωματικός εκπρόσωπος ΑΕ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νόμου και την προστασία του «καλόπιστου τρίτου» έναντι της ΑΕ. Οι ευθύνες και οι έννομες συνέπειες. Γράφει ο Στ. Κουμεντάκης.30 Νοε 2022 - 07:34

Διαγράφει 8,8 εκατομμύρια μετοχές ο ΟΤΕ

Οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/04/2022 έως 30/09/2022 με μέση τιμή αγοράς €16,57 ανά μετοχή.25 Νοε 2022 - 11:03

Ο βασικός κανόνας για εκλογή και διορισμό μελών ΔΣ

Ο κανόνας, οι εξαιρέσεις και οι καταστατικές προβλέψεις. Πώς γίνεται η οριστική ή η προσωρινή αναπλήρωση μελών. Γράφει ο Στ. Κουμεντάκης.08 Νοε 2022 - 07:35

Πώς λειτουργούν και τι προσφέρουν οι ιδρυτικοί τίτλοι μιας Α.Ε.

Γιατί αποτελούν ένα εξαιρετικό, κατά κυριολεξία, εργαλείο στα χέρια της Ανώνυμης Εταιρείας, των ιδρυτικών μετόχων αλλά και της διοίκησής της. Η έκδοση, η καταχώριση και η μεταβίβαση. Γράφει ο Στ. Κουμεντάκης.26 Οκτ 2022 - 08:18

Doppler: Στις 16 Νοεμβρίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 636.000,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.610.010 ονομαστικών μετοχών από €0,10 σε €0,04 η κάθε μια, με ισόποσο συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της.25 Οκτ 2022 - 17:04

ΔΕΗ: Στο 5,26% αυξήθηκε η συμμετοχή της Covalis Capital

Η συνολική συμμετοχή της Covalis Capital LLP καθώς και του απώτατου ελέγχοντος κ. Zilvinas Mecelis διαμορφώθηκε συνολικώς στα 20.125.344 δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε.24 Οκτ 2022 - 16:46

Alpha Bank: Μοιράζει δωρεάν μετοχές της Galaxy Cosmos Mezz

Διανέμει στους μετόχους της 86.941.158 μετοχές της Galaxy Cosmos Mezz. Η αναλογία και το χρονοδιάγραμμα για την αποκοπή του δικαιώματος και την έναρξη διαπραγμάτευσης. Πόσο αποτιμήθηκε η Galaxy Cosmos Mezz από την Grant Thornton.21 Οκτ 2022 - 08:07

Πειραιώς: Στις 25/5 η αποκοπή του δικαιώματος διανομής των μετοχών της SUNRISEMEZZ

Η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι η Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την οποία οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών που εκδίδει η SUNRISEMEZZ.20 Οκτ 2022 - 19:44

Galaxy Cosmos Mezz: Το χρονοδιάγραμμα της ένταξης των μετοχών στην ΕΝ.Α. PLUS

Στις 31 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Galaxy Cosmos Mezz στην ΕN.A. PLUS.20 Οκτ 2022 - 19:15

v