Πτώση 0,34% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Το σύνολο του Ενεργητικού σημείωσε αισθητή πτώση της τάξεως του -0,34% και διαμορφώθηκε στα €6,445 δισ.

Ανάλυση της ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την αγορά των Α/Κ την Τρίτη 17/1/2017

Με παράλληλη υποχώρηση Ενεργητικού και μεριδίων κινήθηκε η αγορά των Α/Κ στη διάρκεια της Τρίτης.

Αναλυτικότερα το σύνολο του Ενεργητικού σημείωσε αισθητή πτώση της τάξεως του -0,34% και διαμορφώθηκε στα 6,445 δις €. Ο πτωτικός ρυθμός των μεριδίων ανήλθε σε -0,03% και αντιστοιχεί σε εκροές κεφαλαίων αξίας 3,010 εκατ. €.

Σημειώνουμε ότι εντός του έτους έχουν καταγραφεί μόλις δύο εργάσιμες ημέρες με υποχώρηση μεριδίων και εκροές, γεγονός ιδιαίτερα θετικό αν αναλογιστούμε ότι συμβαίνει για πρώτη φορά μετά την επιβολή των capital controls. Από τις αρχές του 2017 το Ενεργητικό κινείται ανοδικά κατά 0,44%, με παράλληλη αύξηση μεριδίων 0,34% που αντιστοιχούν σε εισροές αξίας 33,747 εκατ. €.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι 19 από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ έκλεισαν με αρνητική απόδοση. Αποτέλεσμα ήταν η μέση απόδοση του συνόλου της αγοράς να είναι πτωτική κατά -0,34%, παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ. Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -0,94%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με -0,78% και τα Funds of Funds Μετοχικά με -0,70%. Σημαντικό ρόλο στην πτώση αρκετών κατηγοριών είχαν οι έντονες μεταβολές μεταξύ των ισοτιμιών διαφόρων νομισμάτων.

Θετικό πρόσημο είχαν μόνον τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυσσομένων Χωρών με 0,31% (αλλά η κατηγορία αποτελείται από ένα μόνον Α/Κ, οπότε το δείγμα δεν είναι ενδεικτικό).

Σε επίπεδο εισροών/εκροών μόνον μία κατηγορία Α/Κ (τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 460 χιλ. €) είχε κάποια ανεκτή αξία συμμετοχών, οπότε το αρνητικό ισοζύγιο ήταν φυσικό επακόλουθο. Σε εκροές ξεχώρισαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 1,543 εκατ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 827 χιλ. € και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 602 χιλ. €. Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας είχαν οριακής αξίας εκροές, που ανήλθαν αθροιστικά σε 96 χιλ. €.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus