Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Άνοδος 3,3% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων κεφαλαίων από την αρχή του έτους

Από την έναρξη του έτους το Ενεργητικό καταγράφει άνοδο 3,30%, τα μερίδια 0,75%, οι δε εισροές ανέρχονται σε 67,930 εκατ. €.

  • του Κώστα Σιαμπράκου*

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Τρίτη 16/1/2018

Το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου ξεκίνησε με άνοδο Ενεργητικού της τάξεως του 0,35%, που το διαμόρφωσε στα 6,877 δις €. Η θετική κίνηση προήλθε εξ ολοκλήρου από αποδόσεις των Α/Κ, καθώς παρά την αυξητική κίνηση των μεριδίων κατά 0,02%, το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών ήταν μικρής αρνητικής αξίας 1,514 εκατ. €.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης το πρόσημο της αγοράς ήταν ανοδικό 0,24% (παρά την ανομοιογένεια των Α/Κ). Από τις 20 κατηγορίες, οι 17 έκλεισαν με κέρδη, οι 2 με ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Την υψηλότερη μέση απόδοση επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 0,81%, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,73% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 0,54%. Οι δύο κατηγορίες που σημείωσαν απώλειες καθαρών τιμών ήταν τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,49% και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με -0,07%.

Κινητικότητα εκ μέρους των μεριδιούχων υπήρξε στο σύνολο των κατηγοριών, αλλά η συναλλακτική αξία ήταν πολύ περιορισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Την επενδυτική διάθεση θα την χαρακτηρίζαμε μικτή προς αρνητική. Η μεγαλύτερη αξία συμμετοχών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 1,155 εκατ. €, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 531 χιλ. € και στα Funds of Funds Μικτά με 456 χιλ. €. Τον υψηλότερο όγκο εκροών υπέστησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 2,684 εκατ. €, τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 788 χιλ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης μ ε191 χιλ. €.

Από την έναρξη του έτους το Ενεργητικό καταγράφει άνοδο 3,30%, τα μερίδια 0,75%, οι δε εισροές ανέρχονται σε 67,930 εκατ. €. Σαφέστατα η καλύτερη έναρξη έτους των τελευταίων ετών, καθώς σημαντικός όγκος των συμμετοχών σημειώνεται σε επενδυτικές κατηγορίες Α/Κ. Πρώτη, μέχρι τώρα, κατηγορία σε εισροές τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 48,830 εκατ. και ακολουθούν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 13,577 εκατ. € (ειδικότερα ως προς την δεύτερη κατηγορία αυτό δεν είχε συμβεί επί σειρά ετών).

Τα υψηλότερα μερίδια αγοράς σε σχέση με το Ενεργητικό έχουν διαμορφωθεί σε: Μικτά Α/Κ 20,56%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 12,68%, Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 11,06% και Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 9,20%.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

*Ο Κώστας Σιαμπράκος είναι Σύμβουλος Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus