Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλάδος: Λιαν. & Χονδρ. Τροφ.

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Κωδικός Τιμή (%) Διαφορά
ΕΛΓΕΚ 0,410 -1,91

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v